سفارش آنلاین

جهت ثبت سفارش ، لطفا فایل زیر را دریافت کرده و آن را پر کنید .

 


توجه داشته باشید که ، شما میتوانید فایل ثبت سفارش خود را با یکی از 3 طریق زیر برای شرکت آریا طرح ارسال فرمایید .


1. ارسال فایل سفارش ، از طریق ایمیل شرکت آریاطرح به آدرس aria.tarh@yahoo.com

2. ارسال فایل سفارش ، از طریق فکس شرکت آریاطرح به شماره 75 11 38 22 - 021


3. ارسال فایل سفارش ، از طریق وبسایت شرکت آریاطرح :